Svenska Sjöakademien AB är ett konsultföretag som är aktivt på den lokala och globala marknaden inom sjöfart och shipping.

Våra medarbetare erbjuder erfarenhet, kompetens och trygghet i sina uppdrag och du som kund kan alltid känna dig säker på att du har fått den bästa och mest professionella hjälpen i just ditt ärende.

VÄRDERINGS- OCH BESIKTNINGSMAN

Vi utför besiktning och värdering av både yrkesfartyg och fritidsbåtar i trä, plast, stål, komposit och aluminium.

NAUTISK INSPEKTÖR OCH PROJEKTLEDNING

Små och medelstora rederier kan ibland behöva stöd och avlastning av en erfaren konsult vid tillfällen då varken tid, ork eller ordinarie personal räcker till.

MARINE SURVEYOR

Inför ett köp eller en hyra av fartyg erbjuder vi inspektioner och besiktningar av last- och tankfartyg oavsett storlek eller placering i världen.