Små och medelstora rederier kan ibland behöva stöd och avlastning av en erfaren konsult vid tillfällen då varken tid, ork eller ordinarie personal räcker till.

VI KAN GÄRNA HJÄLPA ER MED:

  • System för egenkontroller
  • Utföra och implementera manualer för SMS, ISM och Arbetsmiljö
  • Sammanställa och implementera manualer för drift och underhåll
  • Klass- och myndighetskontakter
  • Planera och genomföra nybyggnationer och varvsbesök