Vi utför besiktning och värdering av både yrkesfartyg och fritidsbåtar i trä, plast, stål, komposit och aluminium. Det kan finnas många syften och mål med en besiktning eller värdering men det viktigaste är att besiktningsmannen har den utbildning och erfarenhet som fordras för att kunna göra adekvata bedömningar i sin analys och slutrapport och därmed minimera utrymmet för olika tolkningar. Våra besiktningsmän har alla mycket god och relevant erfarenhet och har självklart ett giltigt förordnande från Sveriges Handelskammare.

VI ERBJUDER BESIKTNING OCH VÄRDERING AV:

  • Yrkesfartyg och fd. yrkesfartyg som konverterats till t ex bobåtar
  • Fritidsbåtar och större fritidsfartyg
  • Haveribesiktningar vid stöld, grundstötning eller brand
  • Försäkringsinspektion för egen utredning om händelse, orsak, och värdering
Prislista 2024
LADDA NER VÅR PRISLISTA